โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ อาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับคนหลายคน หลายโรคที่ปัญหาสุขภาพเป็นผลพวงมาจากวิถีชีวิต และพฤติกรรมของเรา รวมถึงโรคร้ายที่เพียงตัวเราเองคนเดียวอาจดูแลรักษาได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร โรงพยาบาลเดอะซีพลัส จึงอยากเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น ส่วนคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วเราอยากให้คุณสุขภาพดีไปอย่างยาวนาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพบุรุษ

 • การตรวจร่างการโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • การตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, LDL, HDL)
 • การตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)
 • การตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • การตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)
 • การตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • เอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและอวัยวะในช่องอก (Chest X-Ray)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

หมายเหตุ : ต้องงดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด

»โปรแกรมสุภาพบุรุษ ราคา 1,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรี

 • การตรวจร่างการโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • การตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, LDL, HDL)
 • การตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)
 • การตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • การตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)
 • การตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • เอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและอวัยวะในช่องอก (Chest X-Ray)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
 • การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Adbomen)
 • การตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Liquid base cytology)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

หมายเหตุ : ต้องงดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด

»โปรแกรมสุภาพสตรี ราคา 2,500 บาท

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart