โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย


โรงพยาบาลเดอะซีพลัสตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่และลูกน้อย เราพร้อมดูแลคุณและลูกน้อยด้วยทีมแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Promotion ราคาจองแพ็กเกจ 3,000 บาท ฝากครรภ์ฟรี!

คลอดธรรมชาติ แพ็กเกจ (3 วัน 2 คืน)

 • ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับคุณแม่
 • ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด
 • ค่าสูติ-นรีแพทย์และกุมารแพทย์ดูแลทารก
 • ค่าห้องคลอด และทีมคลอด
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ในการคลอด
 • ยาและเวชภัณฑ์ในระยะตามแพ็กเกจ

ราคาแพ็กเกจ : 24,500 บาท (จากราคาปกติ 29,500บาท)

ผ่าตัดคลอด แพ็กเกจ (4 วัน 3 คืน)

 • ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับคุณแม่
 • ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด
 • ค่าสูติ-นรีแพทย์ และกุมารแพทย์ดูแลทารก
 • ค่าห้องผ่าตัด และทีมผ่าตัดคลอด
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ในการคลอด และการผ่าตัดคลอด
 • ยาและเวชภัณฑ์ในระยะตามแพ็กเกจ
 • ค่าวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก

ราคาแพ็กเกจ : 34,500 บาท (จากราคาปกติ 39,500 บาท)

หมายเหตุ
เริ่มต้นเงินจอง 3,000 บาท งดคืนเงินจองทุกกรณี จะนำไปหักกับค่าคลอดในบิลใบเสร็จสุดท้าย สามารถผ่อนจ่ายค่าคลอดได้ ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถนำเอกสารจากโรงพยาบาลไปเบิกเงินคืนได้สูงสุด 15,000 บาทต่อเคส ต้องจ่ายเพิ่มก็ต่อเมื่อ คุณต้องการมากกว่าบริการพื้นฐาน หรือบริการที่นอกเหนือความจำเป็นของการฝากครรภ์ จะได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง เริ่มครั้งที่ 1 อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์และครั้งต่อไปคือ 18 26 32 และ 38 สัปดาห์ เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 1 ตุลาคม 2022

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart