โปรแกรมวัคซีนเด็กเหมาจ่าย

โปรแกรมวัคซีนเด็กเหมาจ่าย

เสริมภูมิต้านทานลูกน้อยด้วยการฉีดวัคซีน !!!

ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงโรคระบาดต่าง ๆ นั้นมีการพัฒนาตัวเองไปอย่างมากมาย เราจะสังเกตได้ว่า มีชื่อโรคแปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือสายพันธุ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากจากในอดีต ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ซึ่งร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนผู้ใหญ่ จึงจำเป็นที่คุณพ่อ คุณแม่ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลาย ควรจะเรียนรู้เพื่อป้องกันโรค ป้องกันการป่วย หรืออาการผิดปกติที่อาจเกิดกับลูกน้อยของคุณในอนาคต

โปรแกรมวัคซีนเด็ก

แพ็กเกจ อายุ 1 – 6 เดือน 6,500 บาท

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก + โปลิโอ ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิบ + ตับอักเสบบี
 • วัคซีนป้องกันเชื้อโรต้าไวรัส เป็นเชื้อที่ก่อโรคอุจจาระร่วง ท้องเสีย (ครั้งที่ 1)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิบ + โปลิโอ
 • วัคซีนป้องกันเชื้อโรต้าไวรัส เป็นเชื้อที่ก่อโรคอุจจาระร่วง ท้องเสีย (ครั้งที่ 2)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก + โปลิโอ ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิบ + ตับอักเสบบี

แพ็กเกจ อายุ 1 – 12 เดือน 7,300 บาท

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก + โปลิโอ ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิบ + ตับอักเสบบี
 • วัคซีนป้องกันเชื้อโรต้าไวรัส เป็นเชื้อที่ก่อโรคอุจจาระร่วง ท้องเสีย (ครั้งที่ 1)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิบ + โปลิโอ
 • วัคซีนป้องกันเชื้อโรต้าไวรัส เป็นเชื้อที่ก่อโรคอุจจาระร่วง ท้องเสีย (ครั้งที่ 2)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก + โปลิโอ ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิบ + ตับอักเสบบี
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

วัคซีนเสริม (เมื่อพ่วงกับแพ็คเกจวัคซีนหลัก)
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระดูกและข้อ การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อหูขั้นกลางอักเสบ ปอดอักเสบ

 • 10 สายพันธุ์ เข็มละ 2,199 บาท/เข็ม
 • 13 สายพันธุ์ เข็มละ 3,299 บาท/เข็ม
 • รับวัคซีนโรต้าไวรัส 1 สายพันธุ์ (หยอด 2 ครั้ง ฟรี)

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และบริการทางการแพทย์

สอบถามเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 1 กรกฎาคม 2022

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart