คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายไชยยศ ศรีสุวรรณ

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการบริหาร

พญ.อรวรรณ แซ่เฉิน

ผู้อำนวยการแพทย์

นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมลักษณ์

รองผู้อำนวยการบริหาร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart