ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

โรงพยาบาลเดอะซีพลัส นครพนม

ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน รายละเอียด
พยาบาล 2
นักวิชาการสาธารณสุข 6
การตลาด 1
ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน รายละเอียด
แพทย์
แพทย์แผนไทย
เภสัชกร
ผู้ช่วยเภสัชกร
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เวชระเบียน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ช่างอาคาร
เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล

เอกสารในการสมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
วุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร,ใบประกาศนียบัตร) 1 ชุด
สำเนาใบรับรองวุฒิ/สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับสายวิชาชีพ) 1 ชุด
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ชุด
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ช่องทางสมัครงาน

กรอกแบบฟอร์มผ่าน Google Form

กรอกประวัติมาที่ : google form คลิกที่นี่

สมัครผ่านอีเมล

ส่งResumeมาที่ E-mail : thecplus.job@gmail.com

สมัครด้วยตนเอง (Walk-in)

เขียนใบสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ ด้วยตนเองที่ ร.พ.เดอะซีพลัส ใน ซ.มังกร-นาคดี สมุทรปราการ

สวัสดิการ

ประกันสังคม
ปรับเงินเดือนประจำปี
หยุดพักร้อน 6 วัน/ปี
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-334-2555 ต่อ 2104 แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล เดอะซีพลัส

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart