โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานแบบเคลื่อนที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานแบบเคลื่อนที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานแบบเคลื่อนที่
หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส
C Plus Digital Mobile Check-Up
‍    ครบวงจรของการตรวจสุขภาพทั้งนอกสถานที่ และในโรงพยาบาล ที่ดำเนินงานด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงาน ทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่ม โรงพยาบาลเดอะซีพลัสยินดีส่งมอบบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นำโดยทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ด้วยรถเอกซเรย์ระบบ Digital เคลื่อนที่ พร้อมออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รองรับลูกค้าได้ทั้งภาครรัฐและเอกชน

โปรแกรมตรวจสุขภาพครบวงจร

 • ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจระดับการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหาระดับกรดยูริก (Uric)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจวัดสายตาทั่วไป (สั้น-ยาว-เอียง-บอดสี)

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหาร

 • ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจระดับการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจระดับการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจหาระดับกรดยูริก (Uric)
 • ตรวจค่า Alkaline Phosphatase (ALP)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBSAg)
 • ตรวจวัดสายตาทั่วไป (สั้น-ยาว-เอียง-บอดสี)

สอบถามเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 1 ธันวาคม 2022

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart