ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้!

ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้!

“โรคไข้หวัดใหญ่” คืออะไร ?

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากการไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) โดยติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ ทั้งทางจมูก ลำคอ และปอด หากติดไวรัสจะส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา ซึ่งในปี 2565 นี้ โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้

  • ไวรัสสายพันธุ์ A ชนิด (H1N1)
  • ไวรัสสายพันธุ์ A ชนิด (H3N2)
  • ไวรัสสายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
  • ไวรัสสายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

ไวรัสเหล่านี้ ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ตั้งแต่ระดับความรุนแรงปานกลางจนถึงอันตรายต่อชีวิต ดังนั้น ป้องกันให้ปลอดภัยจะดีกว่า !

ป้องกันตัวเองจาก”โรคไข้หวัดใหญ่”ได้อย่างไร ?

✅ ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอหรือจาม
✅ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือสบู่
✅ หลีกเลี่ยงที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท
✅ หยุดพักและไปพบแพทย์เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
✅ สวมหน้ากากอนามัย
✅ ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี

การฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี จึงเป็นการกระตุ้นให้มีระดับภูมิต้านทานอยู่ตลอดเวลา เป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุด

ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ทำไมถึงต้องฉีด”วัคซีนไข้หวัดใหญ่”

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์นั้น

  • ช่วยลดอาการเจ็บป่วยลง
  • ช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่
  • ช่วยลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งอาตมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
  • ช่วยป้องกันผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง และเด็กเล็ก ที่มักจะเกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง
  • ช่วยป้องกันผู้ที่อยู่รอบตัวคุณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปี

โรงพยาบาลเดอะซีพลัสมีแพ็กเกจฉีดวัคซีน อ่านต่อเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart