ประกันผู้ป่วย

ประกันผู้ป่วย

สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล เดอะซีพลัส แบบผู้ป่วยนอก(OPD) หรือแบบผู้ป่วยใน(IPD) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกัน ที่ท่านได้ทำประกันชีวิต ไว้กับบริษัทประกันนั้นๆ ยื่นความจำนงค์ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ หรือโทรสอบถามที่ 0-2344-2555

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  2. หรือบัตรประกัน
  3. หรือเลขกรรมธรรม์

พรบ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้

  1. สำเนาใบกรมธรรม์
  2. สำเนาทะเบียนรถ
  3. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
  4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้(หากอายุไม่ถึง 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. ใบขับขี่ (ถ้ามี)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart